Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Specialist verhoogde houtenvloeren te Brussel

Specialist verhoogde houtenvloeren te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119511
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Deze zeer mooie uitzonderlijke zaak bestaande sinds 1996.

Op de Belgische scheepswerven met vier presterende techniekers.

Samenwerking met belangrijke gerenommeerde bedrijven waaronder MERO TSK-Benelux, JANSEN.

Drie bestelwagens, vier transpalettes, 3 professionele zagen,
groote cirkelzaag, drie reflectoren dit alles in zeer goede staat.


Bedrijf huurt twee garages te Vilvoorde voor materialen en gereedschap.

Aanzienlijk zakencijfer.

Potentieel voor uitbreiding diensten Luxemburg - Noord-Frankrijk.

Omwille pensioen.

Begeleiding en managementkennis zal gedurende 3-4 weken met de eigenaar worden verzekerd.


Prijs : 225 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL