Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Restaurant met gespecialisseerde voor zijn traditionele keuken te Brussel

Restaurant met gespecialisseerde voor zijn traditionele keuken te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119403
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Restauratie


Deze prachtige familiezaak bestaat sinds 2018
gelegen op belangrijke commerciële weg. Volledig uitgeruste open keuken, zaal 63 m² 38 pl
Volledige koude/warme lijn. Plasma TV. Originele decoratie. grote multiculturele klantenkring.
Mogelijkheid tot uitbreiding naar bezorging en afhaal.

Zeer redelijke huurprijs.

Het gezin is gedurende 1 maand beschikbaar voor follow-up en ondersteuning.
Alle vergunningen brandweer, AFSCA en HACCP.

Omwille om familiale redenen. Zonder schulden en volstort kapitaal van 5.000,-


Prijs : 65 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL