Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Restaurant gelegen dichtbij een hotel in Sint - Gillis

Restaurant gelegen dichtbij een hotel in Sint - Gillis


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119660
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Restauratie


Te koop - Aandelen van een bedrijf dat bijna vijftig jaar een handelsfonds bezit in een mooi gemengd gebouw in Sint-Gillis, in de buurt van Place Van Meenen en het Parvis. Momenteel in gebruik als brasserie-restaurant van ongeveer 80 m², met 44 zitplaatsen, een volledig uitgeruste keuken, koelcellen en 2 voltijdse werknemers (naast de directeur en het gezin), die niet overgenomen hoeven te worden maar de koper gedurende 3 of 6 maanden kunnen begeleiden bij voortzetting van de activiteit of een soortgelijke activiteit. Prijs: 230.000 euro, inclusief passiva. Nieuw huurcontract. Jaarlijkse huur: 30.000 euro. Het bedrijfspand, de handelszaak en de rest van het gebouw zijn te koop voor 970.000 euro


Prijs : 200 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL