Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Restaurant - bekende Pizzeria te Brussel

Restaurant - bekende Pizzeria te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119528
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Restauratie


Sfeervol familiezaak met een zeer grote traditie in de horeca.

Gelegen In een wijk verkozen als één van de 6 populaire plekken in Europa.

Nieuw ingericht en gedecoreerd met bijzondere smaak.

Uitzonderlijke efficaciteit voor bereiding en serveren van de gerechten.

Gelelen in een hoekpand met uitzonderlijk reclamebord.

Trouwe klanten waaronder kosmopolieten, families, vrije beroepen.

Verbruikerszaal 35 cv.

Terras bestaande uit twee delen 65 pl.

Aanzienlijk energievoordeel: vanwege de 16 zonnepanelen.

Begeleiding en opvolging

Potentieel voor uitbreiding van diensten.

Omwille persoonlijke en familiale redenen.


Prijs : 195 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL