Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum

Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118518
Regio : Henegouwen
Sector : Sport en hobby's


Deze zaak is goed gelegen met makkelijk en gratis parkeren.

De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 450 m².

Alles is heel goed uitgerust met diverse spelen voor kinderen van elke leeftijd.

Er is een verbruikerszaal met een capaciteit van ongeveer 100 personen.

De zaak wordt uitgebaat als BVBA met een volstort kapitaal van € 18.000.

De maandelijkse huur bedraagt € 4000.

Overlating wegens gezondheidsredenen.


Prijs : 103 500 € voor 100% van de aandelen

Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum Henegouwen n°1 Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum Henegouwen n°2 Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum Henegouwen n°3 Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum Henegouwen n°4 Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum Henegouwen n°5 Rercreatief centrum voor kinderen over te nemen in de regio Centrum Henegouwen n°6

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Henegouwen

FR
NL