Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Professionele fietsenzaak over te nemen in de regio Asse -Vlaams Brabant, Brussel, en Antwerpen

Professionele fietsenzaak over te nemen in de regio Asse -Vlaams Brabant, Brussel, en Antwerpen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150186
Regio : Vlaams Brabant
Sector : Transport, logistiek, auto


Zeer gekende professionele fietsenzaak over te nemen regio Asse.

Fietsenhandelaar al 25 jaar actief in kwalitatieve stads- kinder en
racefietsen, herstel en onderhoud met uitgebreide winkel in toebehoren.

Zaak is verdelen van verschillende topmerken gekend bij zowel de recreatieve
als de professionele fietser met alle toebehoren in kledij e.a.

Bedrijf heeft 1 FTE in dienst en baat de zaak samen met zijn echtgenote uit.

Prachtige gelegenheid voor een ondernemer om de zaak verder uit te bouwen.

Zaakvoeder is bereid tot langdurige medewerking.

Overnemer kan huidig pand huren en er is woongelegenheid.

Verkoop wegens leeftijd en nieuwe toekomstperspectieven.

Zaak kan worden overgelaten op diverse manieren.

Handelspand zowel te koop als te huur.


Prijs : Fonds 400 000 € + stock bespreekbaar negocieerbaar en opdeelbaar in tijd.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Vlaams brabant

FR
NL