Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector



  • Patisserie en dégustatie salon te Spa

Patisserie en dégustatie salon te Spa


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119341
Regio : Provincie Luik
Sector : Brood en banketbakkerijen, snoepwaren, chocolade


Sinds 34 jaar bestaande zaak met zaal 45 cvts en 26 plaaten op terras.

Gelegen in toeristique centrum.

Werkende zowel winter als zomer.

Alle materialen aanwezig.

Zeer rendable zaak met een hoog potenteel voor gemotiveerde overnemer.

Begeleiding aangeboden volgens de overeen te komen voorwaarden.

Mogelijk woonst voor 2022 met twee kamers.


Prijs : Fonds 160 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :



Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL