Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector



  • Over te nemen voor 100 % van de aandelen Multi merkengarage gelegen te Limburg Maaskant

Over te nemen voor 100 % van de aandelen Multi merkengarage gelegen te Limburg Maaskant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150403
Regio : Limburg
Sector : Transport, logistiek, auto


Zeer gekend garagebedrijf in de regio,
opgericht in 1980.
Met een stabiele verkoop en onderhoudswerkzaamheden met een zeer uitgebreide
geactualiseerde klantenportefeuille ± 9000.

De verkoop is gespecialiseerd in jonge tweedehands voertuigen van meerdere merken.

Jaarlijks worden er meer dan 300 voertuigen verkocht.

De toonzaal heeft een oppervlakte van ± 500 m2
tevens beschikt het bedrijf over een grote parking die ook dienst doet als verkoopoppervlakte.

Het atelier en magazijn van ± 720m2.
Met vijf bruggen en twee werkputten wordt bemand met 6 mekaniekers die volledig zelfstandig kunnen werken.

Totaal personeelsbestand een equivalent van 8 voltijdse.

Aanzienlijk patrimonium inclusief.

Gecorrigeerde cash flow + 200,000 €


Prijs : 2 000 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :



Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Limburg

FR
NL