Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Over te nemen voor 100 % van de aandelen bekend bedrijf in centrale verwarming en airco te Brussel

Over te nemen voor 100 % van de aandelen bekend bedrijf in centrale verwarming en airco te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119162
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Uitstekend familiebedrijf dat bestaat sinds 1982.

Grote en gerenommeerde klanten, waaronder bedrijven, de Europese Commissie, overheidsinstellingen, scholen en universiteiten.

De hoofdzetel is 70 m² met een volledig uitgerust kantoor: 4 PC's, server en AUTOCAT software, ruimte voor apparatuur, ingerichte kitchenette en tuin. Magazijn 150m², 4 bestelwagens, aanhangwagen,
3 voertuigen, ladders, steigers, liften, boormachines en alle apparatuur.

Super professionele, veelzijdige en ervaren technici.

Omzet regelmatig meer dan 1.700.000 €.

Overdracht van technische en managementkennis verzekerd voor 4-6 maanden. Mogelijkheid tot voortzetting van consultancydiensten, aangezien er een groot potentieel voor uitbreiding is.

Redelijke huurprijzen voor elk comfort.

Overname wegens pensioen en familiale redenen.


Prijs : 550 000 € voor 100% van de aandelen .Kapitaal volledig vrijgemaakt

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL