Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • AUTOMOBIEL AGENTSCHAP

Over te nemen te Gosselies automobiel agentschap


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118365
Regio : Henegouwen
Sector : Transport, logistiek, auto


Het eerste netwerk van agentschappen voor de verkoop van tweedehands auto's tussen indparticulieren in Europa. (75 agentschappen in Europa met inbegrip van 5 in België).

Het gaat over de vorming van netwerken als onderdeel van de verkoop van tweedehandse voertuigen. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn belangrijk, 50 postcodes in exclusiviteit voor een aanzienlijke toename van de omzet.

Positieve balans (jaarrekening).

U zal worden begeleid door een hyper dynamisch netwerk met 15 jaar ervaring.


Prijs : 19 000 € voor 100% van de aandelen Prijs met frachise inbegrepen. Uitzonderlijke lage prijs Link naar de website: https://agenceauto.com/be/fr/agences/

Over te nemen te Gosselies automobiel agentschap Henegouwen n°1 Over te nemen te Gosselies automobiel agentschap Henegouwen n°2 Over te nemen te Gosselies automobiel agentschap Henegouwen n°3

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Henegouwen

FR
NL