Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • UNIEK CONCEPT VAN RELAXATIEMASSAGE AAN HUIS OF OP LOCATIE

Over te nemen relaxatiemassage aan huis regio Vlaanderen


Verwijzing n°109781
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Diverse diensten


Zeer hoge klanttevredenheid. Reeds meer dan 8 jr. Ontspannende wellness (relaxatiemassage) voor particulieren en bedrijven in Vlaanderen en Brussel. 20 zorgvuldig geselecteerde freelancers. Verkoop en marketing via website, social media, blog, betalende site. Topplaats Google. Database met enkele duizenden prospecten en klanten + uniek mobiel telefoonnummer. Ook een aantal materialen zoals massagetafel + stoel, olie voorraad enz worden mee aangeboden. Mog. dat de verkoper nog een aantal maanden mee draait.


Prijs : Fonds 22 000 € Uitgebreide informatie op aanvraag

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL