Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector



  • UNIEK CONCEPT VAN RELAXATIEMASSAGE AAN HUIS OF OP LOCATIE

Over te nemen relaxatiemassage aan huis regio Vlaanderen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109781
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Diverse diensten


Deze zaak die reeds meer dan 8 jaar bestaat heeft een zeer hoge klantentevredenheid. Het klantenbestand bevat duizenden prospecten en klanten waaronder particulieren en bedrijven in Vlaanderen en Brussel.

De zaak heeft een ontspannende wellness en biedt een relaxatiemassage aan. 20 freelancers zijn zorgvuldig geselecteerd. De verkoop en marketing is via website, social media, blog en betalende site. De website heeft een topplaats op de resultatenpagina van Google. De zaak heeft een uniek mobiel telefoonnummer en bevat ook massagetafel, stoel, olie voorraad, enz...

Begeleiding van enkele maanden is mogelijk door de verkoper.


Prijs : Fonds 22 000 € Uitgebreide informatie op aanvraag

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :



Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL