Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Over te nemen regio Wallonie gerenomeerd bedrijf sanitair

Over te nemen regio Wallonie gerenomeerd bedrijf sanitair


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119158
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Uitstekend bedrijf bestaat sinds 1979.

Meer dan 1000 trouwe klanten in Zuid-Brussel,
Waals-Brabant en Wallonië.

11 belangrijke contracten met beheerders/syndic.

Reparaties, onderhoud en nieuwe installaties.

GSM nr mee over te nemen = onschatbare waarde.

Stabiel en belangrijk zakencijfer omwille geen salaris voor werknemers.

Mogelijkheid tot overname met de Sprinter bestelwagen 2013
ingericht mobiele werkplaats.

Nieuwe banden en remmen.

Overlating wegens verhuizing naar het buitenland.


Prijs : Fonds 38 000 € Overdracht van archieven en documentatie met advies cliënteel via de zaakvoerder

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL