Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Over te nemen Nails studio en winkel met bijhorende schoonheidsprodukten in de regio Brugge

Over te nemen Nails studio en winkel met bijhorende schoonheidsprodukten in de regio Brugge


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150224
Regio : West-Vlaanderen
Sector : Welzijn


Studio is uitgerust met de nieuwste en modernste apparatuur om nails te behandelen. Eveneens zijn ze hoofdverdeler van verschillende top merken voor allerlei schoonheidsproducten.

Er is binnen de winkel een ruimte voorzien waar opleidingen in de nieuwste behandeltechnieken voor nails ofwel door de nailsstudio ofwel door de fabrikant kunnen gegeven worden.

Voor een jonge onderne(e)m(st)er is er nog een ruime markt aan groei potentieel inzake productverdeling toepassing en opleiding.

Huidige winkel wordt aan zeer voordelige prijs gehuurd en is volledig vernieuwd, huurcontract loopt nog verschillende jaren.

Zaak wordt ter overname aangeboden wegens verhuis naar het buitenland om gezondheidsredenen.

Overname + stock.

Voor meer informatie gelieve ons te contacteren.


Prijs : Fonds 60 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

West-vlaanderen

FR
NL