Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • BOEK-PAPIER EN SCHRIJFMATERIALEN VAN HET HOGERE SEGMENT

Over te nemen gelegen in centrum van Waver boek-papierhandel en schrijfmaterialen van het hogere segment


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118431
Regio : Waals Brabant
Sector : Onderneming, KMO, MKB, lege vennootschap


De zaak is gevestigd in centrum Waver.

Inbegrepen:
- De bvba (volgestort kapitaal)
- De stock (+/- 37.000 €)
- Computernetwerken (2 computers) centrale server met inclusief apparatuur, 6 camera's en opnamekamer.
- Kantoorapparatuur en meubilair.

De zaak is vrij van facturen. Grote opportuniteiten: raamovereenkomst en andere. De maandelijkse huurprijs bedraagt 1 300 €. Momenteel is het online te koop via 3 Web platforms.

Indien interesse, gelieve contact te nemen via telefoon of mail.
Tel: 0473 277 646
Mail: rvd1er@gmail.com.


Prijs : Fonds 95 000 € Bail lopend tot 2020!mogelijkheid vernieuwing via eigenaar.

Over te nemen gelegen in centrum van Waver boek-papierhandel en schrijfmaterialen van het hogere segment Waals Brabant n°1 Over te nemen gelegen in centrum van Waver boek-papierhandel en schrijfmaterialen van het hogere segment Waals Brabant n°2 Over te nemen gelegen in centrum van Waver boek-papierhandel en schrijfmaterialen van het hogere segment Waals Brabant n°3 Over te nemen gelegen in centrum van Waver boek-papierhandel en schrijfmaterialen van het hogere segment Waals Brabant n°4 Over te nemen gelegen in centrum van Waver boek-papierhandel en schrijfmaterialen van het hogere segment Waals Brabant n°5

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL