Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Multifunctioneel pand te koop vandaag uitgebaat als kapsalon

Multifunctioneel pand te koop vandaag uitgebaat als kapsalon


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150226
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Commerciële handelspanden & drempels


Multifunctioneel pand te koop vandaag uitgebaat als kapsalon
Ruime gebruiksmogelijkheden.

HEDEN:
Dames en Heren kapsalon in een mooie setting met moderne faciliteiten en tuin
Kapsalon telt 4 stoelen en alle moderne faciliteiten .
STERKE PUNTEN

Interessant gelegen multifunctioneel pand, in de buiten regio Gent .
nieuwe verkaveling in aanbouw in de directe nabijheid.
Volledig gerenoveerd en instap klaar
Mogelijkheid tot gedeelte privéwoonst (3slp)met bijhorende tuin.
Woonst kan ook verhuurd worden.
Vast cliënteel, weinig tot geen concurrentie in de regio
Zeer rendabele zaak.

AANBOD

Bedrijfsoverdracht is de verkoop van het pand en de handelszaak, verschillende mogelijkheden zijn bespreekbaar.
Volledig bemeubeld, klein materiaal en instap klaar.
Mogelijkheid tot 2 voltijdse inkomens
Overname bekende en goede naam in de streek.
Wij zijn bereid om gedurende langere tijd mee te helpen in de zaak.Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL