Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Multidisciplinair dienstverlenend bedrijf voor docenten en studenten over te nemen in Brussel

Multidisciplinair dienstverlenend bedrijf voor docenten en studenten over te nemen in Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119390
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Diverse diensten


Dit platform is gespecialiseerd in onderwijs, management, opleiding en alle vormen van persoonlijke dienstverlening. 300 opgenomen leerkrachten.

1500 onderwerpen uitgewerkt en opgenomen op een levendige en goed gestructureerde website in 4 talen.

Hij moet alleen opnieuw geactiveerd worden.
De site is beveiligd voor banktransacties.

2500 zeer effectieve flyers, met aantrekkelijk logo. Uitbreiding van diensten is mogelijk.

Overgang en begeleiding voorzien door het koppel volgens afspraak.


Prijs : 75 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL