Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Multi merken garage en carrosserie over te nemen te Vlaams Brabant

Multi merken garage en carrosserie over te nemen te Vlaams Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°110055
Regio : Vlaams Brabant
Sector : Transport, logistiek, auto


Zeer gekende garage in de regio met uitgebreid klantenbestand.

Gespecialiseerd in het hesrtellen en onderhoud van de meest voorkomende automerken.
Werkplaats met een totale oppervlakte van +/- 1200 m² opgesplitst in twee delen.

Garagegedeelte uitgerust met 5 bruggen.
Alle materialen om een wagen klaar te maken voor de autokeuring zijn aanwezig waaronder remdtestbank, schokdempertestbank, roetmeter enz.
Carrosseriegedeelte uitgerust met richtbank Caroline,
schuurzone, mengkamer, grote spuitcabine enz.

Showroom met een oppervlakte van om en bij de +/- 400 m²
met achterliggende kantoorruimten en magazijnruimte van +/- 70 m²

Ruime parkeergelegenheid.


Prijs : Overname ZONDER vennootschap Handelsfonds 250,000 € + voorraad. Onroerend goed 530,000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Vlaams brabant

FR
NL