Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • RESTAURANT BROODJESZAAK TEA-ROOM

Klein restaurant, broodjeszaak en Tearoom over te nemen te Waals-Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118373
Regio : Waals Brabant
Sector : Restauratie


Sinds 10 jaar heeft deze bestaande zaak een regelmatig cliënteel bestaande uit studenten, buren en profs.

De oppervlakte bedraagt 100 m² en bestaat uit een zaal met 40 plaatsen, keuken, blok sanitair en kelder van 30 m². Dit alles in zeer goede staat. Daarnaast is er ook een mooi en comfortabel terras met 38 plaatsen met tuin. Klanten kunnen ook makkelijk parkeren.

De huurpijs is matig gezien de locatie. Voor de zelfgemaakte specialiteiten is er een opleiding beschikbaar van 2 à 3 weken. Overlating om reden van dubbele zaak.


Prijs : Fonds 87 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL