Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Kapsalon over te nemen in Henegouwen

Kapsalon over te nemen in Henegouwen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118512
Regio : Henegouwen
Sector : Kapper


Deze gerenomeerd kapsalon en pruikenzaak is voor zowel vrouw en man.

Het is heel goed gelegen met gratis parking.

De zaak heeft een vast en trouw cliënteel.

Er zijn 11 kapstoelen en 5 wastafels.

De huur is zeer redelijk.


Prijs : Fonds 38 000 €

Kapsalon over te nemen in Henegouwen Henegouwen n°1 Kapsalon over te nemen in Henegouwen Henegouwen n°2 Kapsalon over te nemen in Henegouwen Henegouwen n°3 Kapsalon over te nemen in Henegouwen Henegouwen n°4 Kapsalon over te nemen in Henegouwen Henegouwen n°5

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Henegouwen

FR
NL