Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Juweel- en horlogezaak over te nemen in Marcinelle (Charleroi)

Juweel- en horlogezaak over te nemen in Marcinelle (Charleroi)


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118579
Regio : Henegouwen
Sector : Kleding-schoenen & aanverwanten


Deze ruime winkel van 80 m² bestaat uit:
- een atelier
- een bureau
- een polyvalente ruimte

Het cliënteel is trouw en regionaal.

Ze zijn gespecialiseerd in juwelen in zilver, goud, parels, enz. en bieden ook verschillende merkhorloges aan.

Deze activiteit is ideaal voor een koppel.

De omzet bedraagt ongeveer 290.000 €.

Personeel: 1+1 en half.

Er is ook een appartement op het verdiep met:
- 3 kamers
- een badkamer
- een grote tuin

De maandelijkse huur bedraagt 1500 € inclusief woonst.


Prijs : Fonds 50 000 € + stock

Juweel- en horlogezaak over te nemen in Marcinelle (Charleroi) Henegouwen n°1

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Henegouwen

FR
NL