Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Installatie alarm en tweede zaak een lege vennootschap over te nemen

Installatie alarm en tweede zaak een lege vennootschap over te nemen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119193
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Verkoop en verhuur, installatie en herstelling van alarm- en brandmeldinstallaties en centrales, videobewakingssystemen, toegangscontrole, verhuursitebeveiliging,
gekoppelde bewakingsruimte, gsm-kaartverhuur, ... (bestaande NACE-code 43211 voor alle andere activiteiten).

Activiteit goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en INCERT, ook goedgekeurd voor 1P1 aannemerswerk.
Bijna 20 jaar bestaande zaak ​​met een portfolio van terugkerende klanten en nieuwe vaste klanten vanwege de uitstekende reputatie van de diensten.
Grote projecten in uitvoering.
Actief in Wallonië en Brussel met gekwalificeerd personeel


Prijs : Fonds 375 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL