Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Inrichten bestelwagens over te nemen 100 % van de aandelen Vlaanderen

Inrichten bestelwagens over te nemen 100 % van de aandelen Vlaanderen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150285
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Transport, logistiek, auto


Onderneming in volle expansie, opgericht in 2006.


Vennootschap beschikt over een exclusiviteit
voor het leveren en plaatsen van compressor en generator unit onder bestel - vrachtwagens.
Hierdoor hebben ze cliënten van heel West Europa.
Tevens beschikt de vennootschap over een COP vergunning

Deze dient om wagens te mogen ombouwen tot lichte vracht en eventuele uitbouwen.
Al de machines en gereedschappen zijn in perfecte staat.

Zeer lage werkingskosten, huur garage + magazijn ± 1300 €/maand.De huidige eigenaar voorziet een ruime opleidingsperiode.

Prijs bij eerste kontakt.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL