Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Groothandel-kleinhandel in Led verlichting en armaturen over te nemen aan Vlaamse rand van Brussel

Groothandel-kleinhandel in Led verlichting en armaturen over te nemen aan Vlaamse rand van Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109954
Regio : Vlaams Brabant
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Het bedrijf doet rechtstreekse invoer van producent uit China. De fabrikant is medeaandeelhouder van de vennootschap.

Het bedrijf is in opstartfase.

Reden van verkoop: 2de activiteit.

Er zijn zeer lage kosten. De huur bedraagt ongeveer 1200 € voor een stock- en verkoopsoppervlakte van ongeveer 500 m².

Er is ook een ruime privé parking. De zaak is gelegen op een hoek.

Verkoopprijs = investering en voorraad.

De vennootschap is vrij van schulden. Het bedrijf heeft een mooie professionele website.


Prijs : Fonds 140 000 € Bespreekbaar

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Vlaams brabant

FR
NL