Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Goot Hertog Luxemburg IT NV te koop, met eigen beheersoftware, + dienstverlening

Goot Hertog Luxemburg IT NV te koop, met eigen beheersoftware, + dienstverlening


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119449
Regio : Groot Hertogdom Luxemburg
Sector : Onderneming, KMO, MKB


- SA Hertog Luxemburg bestand sinds meer dan 5 jaar, zonder schulden en in perfecte gezondheid

- Inclusief volledige EDI (Electronic Data Interchange) beheersoftware met terbeschikkingstelling van bronnen

- Totale opleiding en assistentie beschikbaar, korte of lange termijn (te bepalen naargelang de behoeften)

- Software gebruikt door klanten in België en Frankrijk

- Klantenbestand in de retailsector

- Loyaal klantenbestand, met onderhoudscontract voor alle klanten

- Dividend beschikbaar in het bedrijf

- Zeer groot ontwikkelingspotentieel dankzij het softwarebeheer


Prijs : 650 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Groot hertogdom luxemburg

FR
NL