Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • GEMENGDE KAPSALONS

Gereputeerde kapsalons over te nemen in de regio van Waals-Brabant


Verwijzing n°118413
Regio : Waals Brabant
Sector : Wellness, kapper, fitness, body


15 jaar beheerd-gegroeid door de Manager en werknemers. 4 salons: Gembloux, Chaumont-Gistoux, Waver en Limal. Ideaal om samen of afzonderlijk over te nemen. Mooie klantenkring. De oppervlaktes tussen 60 en 150 m², volledig uitgerust, stijlvol en beveiligd met alarm & video, software management, ICOSOFT, Airco, plasmaTV, kitchenette, wasmachines & droogtrommels. Exclusieve aanbieder is LOREAL. 3grote Franse merk hebben voorgesteld franchise-overeenkomsten. Mogelijkheid uitbreiding grootste salon te Limal.


Prijs : Fonds 285 000 € Reden tot overlating omwille omvang en responsabiliteit.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL