Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • GEMENGDE KAPSALONS

Gereputeerde kapsalons over te nemen in de regio van Waals-Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118413
Regio : Waals Brabant
Sector : Kapper


De zaak bestaat sinds 15 jaar en wordt beheerd en gegroeid door de Manager en werknemers. De kapsalons hebben een mooie klantenkring.

Er zijn 4 salons: Gembloux, Chaumont-Gistoux, Waver en Limal. Het is ideaal om samen of afzonderlijk over te nemen. De oppervlaktes bedragen tussen 60 en 150 m² en zijn volledig uitgerust, stijlvol en beveiligd met alarm en video. De zaken bevatten ook software management, ICOSOFT, Airco, plasmaTV, kitchenette, wasmachines & droogtrommels. L'Oréal is de exclusieve aanbieder. 3 grote Franse merk hebben een franchise overeenkomst voorgesteld. In het grootste salon te Limal is er de mogelijkheid tot uitbreiding.


Prijs : Fonds 285 000 € Reden tot overlating omwille omvang en responsabiliteit.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL