Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Gerenommeerde Pizzeria te Brussel

Gerenommeerde Pizzeria te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119879
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Restauratie


Deze uitstekende zaak bestaat al meer dan 9 jaar.

Met een oppervlakte van 85 m², is het ingericht met eenvoud en efficiëntie.

Het omvat een op maat gemaakte toonbank, een dubbele oven van ANGELOFORNI,
en complete koude- en warme lijnen.

De zaal biedt plaats aan 20 personen en het terras aan 36 personen.

Een trouwe klantenkring omvat scholen, kantoren van RTL en Vivacité,
gezinnen en naburige wijken.

Er is een werkelijke mogelijkheid om de openingstijden uit te breiden
en de reeds aanzienlijke omzet te vergroten.

Zeer redelijk huurprijs.

De kelder heeft drie compartimenten voor opslag, een kantoor en toiletten.

De overlating vindt plaats vanwege een verhuizing.


Prijs : Fonds 68 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL