Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Gemengd kapssalon te Brussel

Gemengd kapssalon te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119236
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Kapper


Uitstekend familiezaak sinds15 jaar.
Gelegen op een commerciële laan
In een hoekpand met een oppervlakte van 70 m²:
zeven werkposten, drie wasbekkens, toonbank, labo
ingerichte kitchenette, twee kelders
Trouw en kosmopolitische klanten.
Makkelijk parkeren vlakbij een groot winkelcentrum.
Air-Co, Video. Tv-schermen in spiegels verwerkt.
Vrij van franchise sinds 3 jaar.

Stabiel zakencijfer.
Redelijke huur
Mogelijkheid tot herstructurering van diensten.

Overlating omwille familiale redenen

Ondersteuning en opvolging door de manager en ervaren personeel.


Prijs : Mogelijkheid aankoop gebouw.Volstort kapitaal 30 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL