Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Gemengd kapsalon - schoonheidszorgen te Brussel

Gemengd kapsalon - schoonheidszorgen te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119514
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Kapper


Ideale situatie in prestigieus wijk Chatelain.
In de buurt van de Louizalaan.

Onlangs gerenoveerde oppervlakte van 100 m²,
inclusief een ontvangstbalie,
8 comfortabele werkplekken, 3 wasbakken, wellnessruimte
en een manicuretafel.

Kitchenette met ingerichte eetruimte en kleedkamer.
De klantenkring is trouw, bestaande uit gezinnen en
een kosmopolitisch publiek, dankzij de kwaliteit,
diensten en natuurlijke producten.

Potentieel voor uitbreiding van diensten, zoals pedicure en massage, als aanvullende activiteit.

Zeer bescheiden huur.

Gezonde BV (Besloten Vennootschap) zonder schulden,
met 100% volstort kapitaal.

Begeleiding gegarandeerd gedurende 4-6 weken.
Verkoop wegens pensionering.


Prijs : 79 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL