Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Gemengd kapsalon over te nemen te Jemeppe-Sur-Meuse

Gemengd kapsalon over te nemen te Jemeppe-Sur-Meuse


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118440
Regio : Provincie Luik
Sector : Kapper


De overname van deze zaak bedraagt 45.000 €. De huur is 500€ per maand.

De zaak met een oppervlakte van 100 m² bestaat uit:
- 5 kaptafels
- 2 wastafels
- 2 wachtzetels

Er zijn meerdere mogelijkheden om de overname makkelijker te maken.
Er is de mogelijkheid om het gebouw aan te kopen voor een bedrag van 260.000 € inclusief de zaak.

Overlating wegens einde carrière.


Prijs : Fonds 23 000 € Prijs bespreekbaar

Gemengd kapsalon over te nemen te Jemeppe-Sur-Meuse Provincie Luik n°1 Gemengd kapsalon over te nemen te Jemeppe-Sur-Meuse Provincie Luik n°2 Gemengd kapsalon over te nemen te Jemeppe-Sur-Meuse Provincie Luik n°3 Gemengd kapsalon over te nemen te Jemeppe-Sur-Meuse Provincie Luik n°4

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL