Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Facility bedrijf gelegen regio Brugge

Facility bedrijf gelegen regio Brugge


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150255
Regio : West-Vlaanderen
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Bedrijf is gevestigd regio Brugge en heeft voornamelijk particuliere klanten in die regio.

Bedrijf is actief in meerdere sectoren waaronder particulieren en bedrijven.

Ideale overname voor facility bedrijf dat wenst te groeien. Het bedrijf heeft een zeer trouw cliënteel, sommige zijn reeds meer dan 20 jaar klant.

Verkoper wenst een gedeelte te verkopen wegens leeftijd en het te groot geworden aan klanten.

Men is bereid om de eventuele overnemer te begeleiden en voor te stellen aan de huidige werknemers en klanten.

Verkoper stelt momenteel 3 FTE tewerk in de particuliere sector.

Voor meer informatie en overname prijs, neem contact op met het kantoor.003227611270

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

West-vlaanderen

FR
NL