Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Drukkerij gelegen te Noorden van Vlaamstalig landsgedeelte 10 km van de Nederlandse grens

Drukkerij gelegen te Noorden van Vlaamstalig landsgedeelte 10 km van de Nederlandse grens


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150268
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Drukkerij opgericht in 1993, met een zeer ruim vast klantenbestand ± 750.

Het bedrijf is gespecialiseerd in 4 kleuren offset op textiel
en in kleinere oplages waardoor de marges veel hoger liggen dan gangbaar.

Er staat een performant en zeer goed onderhouden machinepark.
Bedrijf beschikt over zes gekwalificeerde personeelsleden die perfect autonoom werken
waardoor de last op de uitbaters sterk verminderd.
De huidige eigenaren zijn bereid nog een geruime tijd mee te werken om de overdracht alle kans op slagen te geven. Zowel voor het behoud van het cliënteel als het personeel.

Drukkerij is gelegen op een industriepark ± 50 are met een totale bedrijfsruimte
inclusief moderne kantoren e.d. van ± 1500 m2


De zaak is opgesplitst in vennootschappen, beiden vrij van schulden.
Prijs bij eerste kontakt.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL