Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Droogkuis te Brussel

Droogkuis te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119419
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Diverse diensten


Familiebedrijf bestaande sinds 40 jaar in het hart van Brussel,
Geen concurrentie in de direkte omgeving.

Zaak heeft een oppervlakte van +/- 110m²
Bestaande uit winkel met aangepaste toonbank, werkplaats, binnenplaats en wasruimte.

Complete en operationele machines en waaronder:droogkuis machine met produkt (PER) DONNINI,
twee strijkstations, een vlekverwijderingsstation, een compressor,
stoomketel, mazouttank, verpakkingsmachine.
Beschikt over vergunning en zal telkens van toepassing zijn

Zichtbaar en duidelijk uitbreidingspotentieel.

Mooie en enorme kosmopolitische klantenkring.

Overdracht van managementkennis met basisopleiding door het echtpaar.

Overlating voor pensionering.
BVBA heeft geen schulden en perfekte boekhouding.
Volstort kapitaal van 18 600 €.


Prijs : 48 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL