Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Deze prachtige vishandel - traiteurzaak gelegen in centrum Wallonië

Deze prachtige vishandel - traiteurzaak gelegen in centrum Wallonië


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119906
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Beenhouwerij, vis, kip, traiteur, delicatessen


Deze vis- en cateringservice, verankerd in het centrum van Wallonië.
Gevestigd in een prachtige zaak en geniet een reputatie voor kwaliteit.
Het personeel wordt gewaardeerd om zijn bekwaamheid,
waardoor een investeerder het bedrijf op afstandkan beheren.

Het huidige management verzorgt het administratief en organisatorisch beheer à rato van één à twee dagen per week.
Een persoon of een koppel kan ook de teugels overnemen
om de reeds bevestigde winstgevendheid verder te verhogen.

Het gebouw laat een uitbreiding van de activiteit toe met bijvoorbeeld een degustatie-restauratieruimte boven (eventuele exploitatievergunning aan te vragen bij de bevoegde autoriteiten door de koper).


Het is ook mogelijk aankoop gebouw met een meerprijs over te nemen.

Huur: € 2.500

Personeel: Baas + 2 verkopers en 1 kok."


Prijs : Fonds 500 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL