Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Carrosseriebedrijf te koop gelegen te Westen van Brussel

Carrosseriebedrijf te koop gelegen te Westen van Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119595
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Transport, logistiek, auto


Goed gelegen in de westelijke buitenwijk van Brussel.

Bestaat al 30 jaar. Goedgekeurd door de belangrijkste.

Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Bekend om zijn werk en nauwgezetheid .

Eersteklas apparatuur en de nieuwste technische ontwikkelingen.

Lay-out van de zaak is van hoge kwaliteit en professioneel.

Omzet +/- € 800.000.

Personeelsbestand: vier fulltime + 1 stagiair.

Commercieel huurcontract van 9 jaar.

Huur 4600 €.


Prijs : Prijs eerste gesprek.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL