Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Café (met mogelijkheid uitbreiding brasserie en-of 3 bouwgronden) over te nemen in provincie Vlaams-Brabant

Café (met mogelijkheid uitbreiding brasserie en-of 3 bouwgronden) over te nemen in provincie Vlaams-Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109996
Regio : Vlaams Brabant
Sector : Herberg, brasserie, tearoom


Op dit ogenblik een goed draaiend café, ruim en goed ingericht, 2 biljarttafels, speciale hoek voor darts, verschillende dart clubs, enz. Zaak heeft alle potentieel voor uitbreiding brasserie, goed gelegen, terras en ruime parking. Volledig ruime woning met 3 slaapkamers. Het geheel leent zicht ook tot 2 gesloten bouwgronden en 1 half open bouwgrond.


Prijs : In volledige eigendom 550 000 €

Café (met mogelijkheid uitbreiding brasserie en-of 3 bouwgronden) over te nemen in provincie Vlaams-Brabant Vlaams Brabant n°1 Café (met mogelijkheid uitbreiding brasserie en-of 3 bouwgronden) over te nemen in provincie Vlaams-Brabant Vlaams Brabant n°2

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Vlaams brabant

FR
NL