Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Bruine kroeg over te nemen te Zomergem

Bruine kroeg over te nemen te Zomergem


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150239
Regio : Oost-Vlaanderen
Sector : Herberg, brasserie, tearoom


Goed draaiend bruin café op zeer goede locatie te Zomergem .
Gelegen langs grote invalsweg met ruim terras voor – en achteraan. Nabij het dorpscentrum met zeer veel parkeergelegenheid, unieke ligging,
Café wordt reeds jaren door dezelfde uitbaatster gerund, doch wegens leeftijd wordt het te zwaar.
Deze zaak bestaat uit een café (30 zitplaatsen), mogelijkheid tot het verkopen van kleine snacks zoals boterham met hesp, paté enz….kleine zaal, ideaal voor verenigingen en enorm terras (min. 50 zitplaatsen). Terras wordt recent nog omgebouwd naar lounge terras.
Uitbaatster wenst de sfeer van een bruine kroeg te behouden, heel gezellig kader, vast clienteel.
Uitbating door huurder + flexi job.
Geen personeel in vast dienstverband.
Mogeijkheid om gedurende de eerste jaren als mede vennoot in de zaak te stappen om op latere tijd volledig over te nemen.
Uitbating onder vorm eensmanszaak.
Alle verplichtingen naar BTW - RSZ etc. zijn OK.
De zaak heeft een zeer goede reputatie wat betreft uitbating en service.


Prijs : Fonds 10 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Oost-vlaanderen

FR
NL