Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • BRASSERIE

Brasserie over te nemen in winkelgallerij in Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118614
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Herberg, brasserie, tearoom


Deze zaak bestaande sinds meer dan 20 jaar is gelegen in een winkelzone en in een woonwijk zonder concurrentie.

De oppervlakte van 100 m² bestaat uit:
- een openzaal met 68 plaatsen
- een toog op maat gemaakt met 3 pompen en uitrusting
- een keuken volledig ingericht en in zeer goede staat

Het cliënteel is zeer trouw en regelmatig dankzij de strategische ligging en de reputatie.

Beveiliging is verzekerd door de bewakers en de video beveiliging.

Opvolging en overlating is verzekerd door 2 partners gedurende 2-3 weken.

Deze gezonde BVBA heeft geen schulden.

Overlating wegens verhuizing.


Prijs : 30 000 € voor 100% van de aandelen Mogelijkheid om enkel het handelsfonds over te nemen.

Brasserie over te nemen in winkelgallerij in Brussel Brussel Hoofdstad n°1 Brasserie over te nemen in winkelgallerij in Brussel Brussel Hoofdstad n°2 Brasserie over te nemen in winkelgallerij in Brussel Brussel Hoofdstad n°3 Brasserie over te nemen in winkelgallerij in Brussel Brussel Hoofdstad n°4

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL