Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Bedrijf vloerwerken - opritten - faiences en aanverwanten te Oost - Vlaanderen

Bedrijf vloerwerken - opritten - faiences en aanverwanten te Oost - Vlaanderen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150252
Regio : Oost-Vlaanderen
Sector : Bouw en openbare werken
Klein aannemersbedrijf over te nemen, gespecialiseerd in plaatsen van vloeren, opritten, faiences en aanverwanten.

Bedrijf werkt met jaarlijkse raamcontacten met verschillende grote immo bedrijven.

Het bedrijf werkt zowel privé als voor de particuliere markt, meer specifiek opritten.

Reeds meerdere orders in omloop voor 2022.

Bedrijf stelt personeel te werk in ploegen, beschikt over verschillende jonge camionettes en alle materiaal om de werken uit te voeren.

Er wordt gewerkt waar iedere ploeg een verantwoordelijke heeft zodat de zaakvoerder de nodige tijd heeft om alles op te volgen en contacten af te sluiten.

Materiaal wordt gestald in een gehuurde loods van +/- 70m2, deze kan verder gehuurd worden indien gewenst.

Zeer mooie oppotuniteit voor de overnemer wegens volle order portefeuille.Voor alle verder informatie gelieve contact op te nemen met het kantoor 003227611270.


Prijs : Fonds 190 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Oost-vlaanderen

FR
NL