Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Bedrijf gespecialiseerd in industrieel onderhoud en reinigen van bedrijven en woningen.

Bedrijf gespecialiseerd in industrieel onderhoud en reinigen van bedrijven en woningen.


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150245
Regio : West-Vlaanderen
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Bedrijf gespecialiseerd in industrieel onderhoud en reinigen van bedrijven en woningen.

Sil en Co heeft reeds vele jaren een goede naam op gebouwd binnen de sector en wordt dan ook over bevraagd.

Omdat het voor de zaakvoeder te zwaar is ( heef ook bedrijf in Roemenië) wil hij zijn bedrijf verkopen.

Bedrijf heeft zich gespecialiseerd in onderhoud van, opkuis na lekkages of brand, verplaatsen van machines, en het her opfrissen en schilderen van woningen en industriële gebouwen.…

Kleine bouwkundige renovaties worden eveneens uitgevoerd.

Bedrijf beschikt over 2 grote werkplaatsen (+/- 5000m2) waar het materiaal gestationeerd wordt en de burelen gevestigd zijn, deze worden gehuurd. Huurcontract loopt nog 3 jaar.

Huidige zaakvoerder wil het om privé redenen wat kalmer aan doen en heeft beslist om het bedrijf te verkopen.

Hij is evenwel bereid om verder de planning en opvolging van de werven uit te voeren in afspraak.

Bedrijf is in volle expansie (vol orderboek) en kan door de nieuwe eigenaar verder uitgebouwd worden.

Heden heeft het bedrijf een vrije cashflow van 180.000 euro.


Prijs : Fonds 600 000 € Bespreekbaar.Heden heeft het bedrijf een vrije cashflow van 180.000 €.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

West-vlaanderen

FR
NL