Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Bedrijf gekend voor verhuis en lift service over te nemen te Brussel

Bedrijf gekend voor verhuis en lift service over te nemen te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119093
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Uitstekend gereputeerd bedrijf, bestaat 12 jaar nationaal en internationaal. In onderaanneming bij een Japans bedrijf.

Wagenpark IVECO, RENAULT 3,5 , bestelwagens en geheel nieuwe NISSAN-liften, GHEDDA elektrische lift tot 9 verdiepingen.
Ladders in leasing. Alles in zeer goede staat.

Drie ervaren, professionele en betrouwbare werknemers.

Website en logo met reclameproducten.Opleiding in samenspraak met zaakvoerder.

Stabiele en regelmatige omzet met duidelijk ontwikkelingspotentieel.

Zeer bescheiden huurprijs.


Prijs : Fonds 135 000 € Loods 100M² met water en elektriciteit nabij de ring.Overlating omwille gezondheidsredenen.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL