Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Bedrijf algemene elektriciteit en afwerkingen voor 100 % van de aandelen te koop

Bedrijf algemene elektriciteit en afwerkingen voor 100 % van de aandelen te koop


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119048
Regio : Provincie Luik
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Ervaring en reputatie van bijna 30 jaar.

Zeer goede rentabiliteit voor een gemotiveerde en betrokken investeerder.

Volledige en recente uitrusting (voertuig).

De werven alleen uitgevoerd met onderaannemers en werken onder beheer.

Al jaren voorkeurspartner van de merken Quick, Burger King
en Broze.

Sleutel op deur.Begeleiding verzorgd door de directie in nader overeen te komen duur en voorwaarden.


Prijs : 350 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL