Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Artisanale brood-banketbakkerij voor 100 % van de aandelen over te nemen te Brussel

Artisanale brood-banketbakkerij voor 100 % van de aandelen over te nemen te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119071
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Brood en banketbakkerijen, snoepwaren, chocolade


Familiezaak gelegen in een woonwijk heeft geen directe concurrentie met loyaal en kosmopolitische cliënteel. Overgenomen in 2019 en heringericht met smaak.100m² waaronder moderne winkel en volledig uitgerust met rekken,kassa, bancontact koelkasten. Atelier comfortabel en compleet ingericht met machines in perfekte staat, roterende oven, koelkasten, diepvriezers, twee mengmachines, rijstkast, weegschaal, snijmachine. Kantoor uitgerust, 2 reserve ruimtes, kleedkamer. Olietank 1000 l. LED verlichting.


Prijs : 44 000 € voor 100% van de aandelen Uithangbord en gevel met een super zichtbaarheid.Begeleiding verzekerd voor 3-6 weken indien nodig.Omwille van familiale redenen.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL