Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen

Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109796
Regio : Antwerpen
Sector : Brood en banketbakkerijen, snoepwaren, chocolade


Deze zaak is gespecialiseerd in voeding, dagbladen, rookwaren, charcuterie en fruit.

Er is ook een Afdeling belegde broodjes en brood en banket.

De winkel werd vernieuwd 4 jaar gelegen.

Woonst en magazijn zijn eventueel mogelijk.


Prijs : Fonds 100 000 €

Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°1 Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°2 Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°3 Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°4 Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°5 Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°6 Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°7 Algemene voeding over te nemen te Noorderkempen Antwerpen n°8

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Antwerpen

FR
NL