Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Algemene schrijnwerkerij ramen en deuren in ALU en PVC gelegen te Vlaams Brabant

Algemene schrijnwerkerij ramen en deuren in ALU en PVC gelegen te Vlaams Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150284
Regio : Vlaams Brabant
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Gerenomeerde onderneming opgericht in 2003.

Zeer goede verhouding particulieren en onderaanneming 65 - 35 %
Het merendeel van het cliënteel bevindt zich in een straal van 35 km.

Recent en volledig ingericht wagenpark waarin alle toestellen

om de werkzaamheden uit te voeren aanwezig zijn.

Er wordt permanent werk verschaft aan een ervaren team van 6 personen op zelfstandige basis.

Deze plaasters kunnen volledig zelfstandig een werf afwerken.
Het atelier, magazijn, showroom en kantoren zijn onlangs
onder gebracht in een nieuwbouw op een industriepark.

Totale oppervlakte van de gebouwen 350 m2
Met een sectorale poort van 5 meter.


Terugverdientijd 3 jaar


Prijs : 316 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Vlaams brabant

FR
NL