Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Algemeen bouwbedrijf te Brussel

Algemeen bouwbedrijf te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119424
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Dit mooie familiebedrijf bestaat al sinds 1989.

Vast cliënteel van particulieren en bouwbedrijven, loyaal dankzij de optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding en de uitstekende mond-tot-mondreclame.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de renovatie en verbouwing van toilet,gebouwen en badkamers en sinds het volledige goedkeuringen voert ook andere operaties uit.

Twee 3.5T VW- bestelwagens waarvan één gloednieuw is.

Aanhangwagen.

Stellingen tot 60m². Lift met alle andere apparatuur, machines en accessoires in zeer goede staat.

Bureel en IT aangevuld met gepersonaliseerde en hyperefficiënte COALABOX-software.

Opvolging van klanten en lopende projecten met overdracht van managementkennis gedurende 1-2 maanden.

Omwille pensioenvoorbereiding.

BVBA schuldvrij


Prijs : 175 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL