Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Zeer gereputeerde zaak in burotica-papierwaren over te nemen met muren in Waals-Brabant

Zeer gereputeerde zaak in burotica-papierwaren over te nemen met muren in Waals-Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118832
Regio : Waals Brabant
Sector : Diverse diensten


Dit familiaal bedrijf met gebouw bestaande sinds 1941 is gelegen in een winkelstraat in het hartje van de stad.

De gelijkvloers met oppervlakte van 195m² bestaat uit:
- winkel
- bureau
- wc
- gang
- garage
- atelier

Het verdiep met een oppervlakte van 75m² bestaat uit:
- bureau
- stock
- archief

Er is een nieuwe telefooncentrale en er zijn 3pc's en printers.

De zaakl is beveiligd.

Daarnaast is er ook een kelder van 15m².

Het vast cliënteel bestaat uit zelfstandigen, bedrijven en particulieren.

Loyauteit dankzij kwaliteit artikels en snelle service. De catalogus heeft meer dan 18.000 artikels.

De segmentering van het aanbod is de betalende strategie. Er is een belangrijk uitbreidingspotentieel.

Een presentatievideo is beschikbaar voor potentiële overnemers of investeerders.

De gezonde NV heeft een volstort kapitaal.


Prijs : In volledige eigendom 385 000 € Overlating wegens voorbereiding pensioen.Overbrenging van de kennissen in beheer,leveranciers en artikels gedurende 2-3 maanden.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL