Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Zaak gespecialiseerd in ontbijt aan huis over te nemen in provincie Antwerpen, omstreken Mechelen

Zaak gespecialiseerd in ontbijt aan huis over te nemen in provincie Antwerpen, omstreken Mechelen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109992
Regio : Antwerpen
Sector : Diverse diensten


Een buitenkans voor een starter of bestaande catering, overname van een goed en gekend draaiend ontbijt aan huis zaak met heel veel potentieel.

Levering aan bedrijven en particulieren.

Zaak is met passie en liefde opgebouwd en is zo een garantie van goede basis om mooi bedrijf te worden.

Wordt aangeboden als gevolg van familiale oorzaak.


Prijs : Fonds 10 000 €

Zaak gespecialiseerd in ontbijt aan huis over te nemen in provincie Antwerpen, omstreken Mechelen Antwerpen n°1 Zaak gespecialiseerd in ontbijt aan huis over te nemen in provincie Antwerpen, omstreken Mechelen Antwerpen n°2 Zaak gespecialiseerd in ontbijt aan huis over te nemen in provincie Antwerpen, omstreken Mechelen Antwerpen n°3

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Antwerpen

FR
NL