Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • VANDAAG UITGEBAAT ALS VISHANDEL

Winkelruimte momenteel uitgebaat als viszaak over te nemen in centrum van een gezellige middelgrote Limburgse stad


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109736
Regio : Limburg
Sector : Commerciële handelspanden & drempels


Deze vishandel is gelegen in het centrum in een goede buurt met een groot kooppotentieel. De zaak heeft veel vaste klanten.

De winkel is mooi en verfijnd ingericht. De zaak is ook zeer geschikt als bakkerij, traiteur, enz. Dit mits kleine aanpassingen. Een bijkomende troef is dat men het appartement boven de zaak kan huren en dat de viswinkel overgenomen kan worden onder franchise en know-how.

De maandelijkse huur bedraagt 800 €. Begeleiding bij overname is mogelijk. De prijs is bespreekbaar.


Prijs : Fonds 24 500 € Inbegrip inrichting, koeltoog en koelkamer Of 70.000,-€ voor franchise viswinkel

Winkelruimte momenteel uitgebaat als viszaak over te nemen in centrum van een gezellige middelgrote Limburgse stad Limburg n°1 Winkelruimte momenteel uitgebaat als viszaak over te nemen in centrum van een gezellige middelgrote Limburgse stad Limburg n°2

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Limburg

FR
NL