Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Voor 100 % van de aandelen over te nemen krantenzaak te Brussel

Voor 100 % van de aandelen over te nemen krantenzaak te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118587
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Pers, krantenzaak, copy, tabak


Deze uitstekend familiezaak bestaat meer dan 27 jaar en is gelegen in een drukke winkelstraat.

Het gelijkvloers heeft een oppervlakte van ongeveer 50 m² en is in 3 ingerichte delen verdeeld met:
- 2 operationele toonbanken met tactiele kassa en software DISTRIWEB
- rekken en specifieke display voor sigaren en tabak accessoires
- videobeveiliging met 8 camera's
- LOTTO
- hoogwaardige printer
- postunt en kantoorbenodigheden
- sport weddingsspelen
- 2 koelkasten voor drank
- Airco
- kelderverdieping van 35 m²
- kitchenette-reserve van 15 m²

Het cliënteel is vast en trouw. Het zakencijfer is stabiel. De huur is redelijk.

De virtuele website van de krantenzaak: http://www.librairiemacampagne.be/

Het betreft een gezonde BVBA die vrij van schulden is. Een ondersteuning van 1 tot 2 maanden is verzekerd.

Overlating om reden van pensionering.


Prijs : 149 000 € voor 100% van de aandelen

Voor 100 % van de aandelen over te nemen krantenzaak te Brussel Brussel Hoofdstad n°1

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL