Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Voor 100 % van de aandelen over te nemen Foodtruck gespecialiseerd in Italiaanse gerechten te Brussel

Voor 100 % van de aandelen over te nemen Foodtruck gespecialiseerd in Italiaanse gerechten te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119021
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Restauratie


Bestaande sinds 8 jaar deze zaak is gekend voor zijn Italiaanse gerechten.

Het bestaat uit een truck volledig ingericht en werkplaats, garage en kantoor.

De huur is laag.

Ze hebben locaties op 4 markten in Brussel.

Ze worden wekelijks gecontacteerd door verschillende evenementen, festivals en Catering.

De zaak heeft trouwe klanten.

Bijstand voor enkele weken is verzekerd bij overname.

Overlating wegens vertrek naar buitenland.


Prijs : 70 000 € voor 100% van de aandelen

Voor 100 % van de aandelen over te nemen Foodtruck gespecialiseerd in Italiaanse gerechten te Brussel Brussel Hoofdstad n°1

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL